Co-mediators

drs. Christina Hosman

Als familierechtmediator begeleid ik mensen in scheiding bij het vaststellen van een passende zorgregeling voor de kinderen, een omgangsregeling of co-ouderschap, die wordt vastgelegd in een ouderschapsplan.

Daarnaast zorg ik voor begeleiding en bemiddeling in alle zaken die bij een scheiding aan de orde komen: verdeling van gemeenschappelijke goederen, de woning, inboedel, een onderneming, alimentatie en verevening van pensioen. Alle afspraken worden vastgelegd in een juridisch en fiscaal deugdelijke vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant.

Is er een wijziging nodig van een bestaande regeling, een aanpassing in het ouderschapsplan, of is een herberekening en bijstelling van de kinderalimentatie gewenst, ook dan kun je bij mij terecht.

Mijn ervaring is dat als mensen met elkaar in gesprek blijven, inzicht krijgen in elkaars perspectief en zicht krijgen op dat wat zij zelf werkelijk willen, er altijd oplossingen zijn.

Geen zaak is hetzelfde. Elke mediation vraagt om een eigen aanpak. Soms betekent dit dat er meer aandacht nodig is voor het menselijke aspect om tot zakelijke afspraken te komen en soms is dat omgekeerd. Het is belangrijk om daar de juiste balans in te vinden. Dit betekent dat je goed moet luisteren en aanvoelen wat je cliënt echt nodig heeft. Alleen dan kom je tot oplossingen die echt werken.

Als mediator kies ik voor een laagdrempelige en persoonlijke benadering en zorg ik voor een veilige omgeving die ruimte biedt voor een open gesprek. Mensen voelen zich meestal snel op hun gemak. Ik werk oplossingsgericht en toekomstgericht. Bovendien houdt ik ‘de lijnen’ graag kort en zorg voor een snelle reactie of afspraak op korte termijn.

Als KIES omgangsbegeleider ben ik opgeleid om ouders en hun kinderen te begeleiden bij het maken van een ouderschapsplan, maar ook als moeder van twee tieners weet ik uit eigen ervaring wat er allemaal bij het ouderschap komt kijken en waar je allemaal rekening mee moet houden.

mr. Shirley Fehr

Ik ben al ruim 25 jaar werkzaam geweest in de JGGZ als, dramatherapeut met kinderen en ouders, vervolgens in het management van de Riagg afdeling jeugd.

Nu al weer 15 jaar in de jeugdhulpverlening aan het werk, eerst als sectormanager dagbehandeling. Vanaf 1 januari 2018 herbenoemd in de functie van regiomanager binnen een gefuseerde organisatie met een omvang van circa 1700 medewerkers.

Vanuit de mediation praktijk van Intercollegiaal heb ik een brede ervaring op het gebied conflictbemiddeling (van burenruzies, arbeid gerelateerde conflicten, zakelijk conflicten), met in het bijzonder de bemiddeling in complexe echtscheidingssituaties.

Bij dit laatste is een extra drijfveer het belang van de kinderen, een stem zijn voor hen in de verdeeldheid van hun ouders. Ouders hebben het beste met hun kinderen voor. Maar soms is de hulp van een onpartijdige derde nodig om het belang van hun kinderen blijvend voor ogen te hebben.

Als trainer/coach stel ik de opgedane ervaring en kennis als jurist, manager en therapeut beschikbaar in trainingen en coaching voor professionals.

Of in de vorm van scholingstrajecten (met specifieke opdracht) binnen de zorg of onderwijs, of in de vorm van trainingen gericht op de versterking van teams (naar zelforganisatie) en het vergroten van de eigen identiteit (“waarin onderscheiden we ons” en “wat is hieraan mijn bijdrage”).

mr. Peter Brandwacht

Ik heb veel werkervaring in het veiligheids- en sociaal domein.
Ik ben oprecht geïnteresseerd wat iemand beweegt of tegenhoudt.
Kan goed luisteren, vragen stellen en doorvragen.
Ik straal rust uit, dat blijkt snel vertrouwen te wekken.
Ik begeleid als jobcoach mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar (betaald) werk.
Daarnaast werk ik als co mediator.
In deze functie zie ik het als mijn opdracht en uitdaging om het proces van mediation zo te laten verlopen dat het leidt tot een acceptabele oplossing voor alle deelnemers.