De specialisatie- en beroepsverenigingen

Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS)

De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het familierecht, zoals echtscheiding, gezag en omgang, alimentatie, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, boedelscheiding, verdeling van pensioenaanspraken, adoptie etc. Een groot aantal van de aangesloten leden heeft zich daarnaast gespecialiseerd tot advocaat-scheidingsmediator.

Doel van de vFAS is de kwaliteit en deskundigheid van de leden hoog te houden door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten en een verplichte continue bijscholing. Aan het behoud van het lidmaatschap worden door de vFAS hoge eisen gesteld.

Zie www.verenigingfas.nl en www.verderonline.nlx

De gedragsregels van vFAS vindt u hier.

Stichting Forensische Mediation (SFM)

De SFM leidt deskundigen op (accountants, psychologen, notarissen en advocaten) die reeds mediator zijn. Een rechter kan in langdurige procedures zo’n deskundige, ook wel forensisch mediator genoemd, inschakelen. Deze forensisch mediator zal met mediationtechnieken proberen partijen alsnog tot overeenstemming te laten komen. Lukt dat niet, dan schrijft de forensisch mediator een deskundigenbericht aan de rechter.

Zie: www.forensischemediation.nl

Nederlandse Orde Van Advocaten (NOvA)

De NOvA is de beroepsvereniging van alle advocaten in Nederland. De Orde draagt zorg voor de kwaliteit van de advocatendiensten, onder meer door een beroepsopleiding en verplichte permanente educatie.

Zie: www.advocatenorde.nl

Mediators federatie Nederland MfN

Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators.

In dit MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM.

Expertgroep complexe scheiding