Veel gestelde vragen bij scheidingsmediation

Bij mediation ga je samen aan tafel om onder mijn begeleiding  alle kwesties van de echtscheiding te bespreken. Het doel is dat er een regeling tot stand komt waarin jullie je beiden kunnen vinden en die op aanvaardbare wijze aan jullie beider belangen tegemoet komt.
Scheiden gaat niet zonder boosheid en verdriet. Juist dan is het goed om een afspraak te maken want een 3- gesprek kan er voor zorgen dat de emoties wat kunnen zakken. Bij een vechtscheiding zijn er eigenlijk alleen maar verliezers en helaas zijn die verliezers ook vaak de kinderen.
Maak je geen zorgen. Ik zorg er altijd voor dat de ene partij de andere niet kan overvleugelen. Ik let op de gelijkwaardigheid . Als een van beiden onvoldoende aan bod komt of bijvoorbeeld “niets begrijpt van financiën”, dan besteed ik daar aandacht aan. Bovendien heb je altijd het recht om zelf een advocaat op de achtergrond te hebben die je adviseert. Geen enkel probleem!
Deelname vindt plaats op basis van vrijwilligheid (wat iets anders is dan vrijblijvendheid!). Je mag de mediation beëindigen als je dat wilt. Bovendien is mediation vertrouwelijk en kun je vrijuit praten en onderhandelen. Dit wordt gegarandeerd door het ondertekenen van een geheimhoudingsverplichting.
Inzet om de medation tot een goed eind te brengen en de serieuze wil om er samen uit te komen. Bereidheid om naar elkaar te luisteren, elkaars belangen te respecteren en elkaar tegemoet te komen bij het zoeken naar oplossingen en compromissen. En verder natuurlijk het aanleveren van alle benodigde informatie en tijd vrij maken voor de gesprekken.
Ik begeleid jou en je partner bij de besprekingen, zorg ervoor dat een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant tot stand komt en dient het echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank met alle formaliteiten.  Ik  breng structuur aan en zorg er voor dat alle onderwerpen aan bod komen en dat we stapsgewijs tot afspraken komen.  Je krijgt  uitgebreid juridisch, financieel en fiscaal advies.  In de fase van de scheiding verloopt de communicatie vaak erg moeizaam. Ik help jullie bij het zodanig verbeteren van de communicatie zo dat het lukt om in goed overleg afspraken te maken.
Omdat ik  ook advocaat ben regel ik dus zelf de formele en inhoudelijke kant van de echtscheiding voor jullie: opstellen van het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan en het indienen van het verzoekschrift echtscheiding bij de rechtbank. Verder zorg ik ervoor dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.
Wat de kosten betreft bestaat wellicht de mogelijkheid dat je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Om dit te kunnen beoordelen klik hier  rvr.org

Een andere mogelijkheid is een polis rechtsbijstandsverzekering die een vergoeding in de polis heeft staan. Als dat het geval is vooraf via de verzekeraar een aanvraag tot mediation doen. Ik ben MfN (voorheen NMI genaamd) registermediator en vFAS advocaat-mediator dus mijn werkzaamheden zullen onder de dekking vallen.

Als je toch zelf de kosten moet betalen bestaat de mogelijkheid van het basispakket mediation. Dat betekent dat ik voor het indienen van het echtscheidingsverzoek en het opstellen van een verslag, een draagkrachtberekening alimentatie en het opstellen van het echtscheidingsconvenant een bedrag in rekening zal brengen van euro 1950,00 inclusief btw. Tevens is daar in begrepen een of meerdere besprekingen van in totaal 120 minuten. Voor nadere informatie klik hier.

Een kennismakingsgesprek behoort vanzelfsprekend tot de mogelijkheden. Dit gesprek bied ik u aan voor een bedrag van €50,00 exclusief btw en duurt maximaal een half uur.

Veel gestelde vragen bij businessmediation

Arbeidsgeschillen ontstaan vaak door een verstoorde communicatie. In een mediation raken partijen weer met elkaar in gesprek en kan een probleem worden opgelost. Als een oplossing niet mogelijk is kan de mediation worden beëindigd of wordt afgesproken om met een fatsoenlijke regeling de arbeidsverhouding te beëindigen.
Naast de mediator zijn in principe alleen de personen aanwezig die direct bij het conflict betrokken zijn. De gesprekken met de mediator zijn absoluut vertrouwelijk. In overleg kunnen partijen zich tijdens de mediation laten ondersteunen door een advocaat, adviseur, familielid etc. De afspraken over vertrouwelijkheid gelden ook voor deze deelnemers aan de mediation.
Soms is één gesprek al voldoende; meestal zijn er twee tot vijf gesprekken van 1,5 à 2 uur nodig om tot een goede oplossing te komen.
Mediation in arbeidsgeschillen neemt gemiddeld 8 tot 10 uur in beslag. In de mediation betaalt iedere partij in principe de helft van de kosten. Bij arbeidsgeschillen komt het vaak voor dat de werkgever, de Arbodienst of de verzekeraar de kosten betaalt. Hierover maken partijen vooraf duidelijke afspraken.
Ik ben in 1986 afgestudeerd in het ondernemingsrecht, advocaat geworden, benoemd tot curator en sinds 1993 tevens registermediator (vFAS, MfN, VAN). Ik heb inmiddels in honderden geschillen bemiddeld. De afspraken worden vastgelegd in een hoogwaardige juridisch waterdichte overeenkomst en indien nodig bij de rechter ter bekrachtiging ingediend.
Nee, integendeel. Het voorstel om een mediationtraject in te gaan laat zien dat je oplossingsgericht bent en niet iemand die kost wat het kost gelijk wil krijgen. Alles wat naar voren komt is en blijft vertrouwelijk. Beide partijen verklaren dit schriftelijk voordat een mediation van start gaat. Als tijdens de mediation blijkt dat een oplossing niet gevonden kan worden, staat de weg naar de rechter of arbiter nog altijd open. Bovendien blijkt het door rechters en arbiters juist zeer te worden gewaardeerd dat er een poging tot mediation is gedaan.
Deelname aan een mediation gebeurt op basis van vrijwilligheid. Steeds vaker stelt de Arbo-arts bij ziekteverzuim mediation voor als er sprake is van een arbeidsconflict. Werkgever en werknemer moeten volgens de wettelijke regels meewerken aan redelijke voorstellen die de re-integratie kunnen bevorderen. Het is dan ook verstandig om mediation een kans te geven en in ieder geval voor een eerste gesprek met de andere partij en de mediator aan tafel te gaan zitten.
Partijen zitten vrijwillig aan tafel

Partijen werken actief mee aan het vinden van een oplossing

Partijen bepalen samen de oplossing

Mediator, partijen en eventuele adviseurs en/of deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding

De afspraken worden juridisch waterdicht vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door de partijen ondertekend en is juridisch bindend.

Een andere mogelijkheid is een polis rechtsbijstandsverzekering die een vergoeding in de polis heeft staan. Als dat het geval is vooraf via de verzekeraar een aanvraag tot mediation doen. Ik ben MfN (voorheen NMI genaamd) registermediator en vFAS advocaat-mediator dus mijn werkzaamheden zullen onder de dekking vallen.

Als je toch zelf de kosten moet betalen bestaat de mogelijkheid van het basispakket mediation. Dat betekent dat ik voor het indienen van het echtscheidingsverzoek en het opstellen van een verslag, een draagkrachtberekening alimentatie en het opstellen van het echtscheidingsconvenant een bedrag in rekening zal brengen van euro 1950,00 inclusief btw. Tevens is daar in begrepen een of meerdere besprekingen van in totaal 120 minuten. Voor nadere informatie klik hier.

Interesse?

Aarzel niet om contact op te nemen.

Naam *

Email *

Onderwerp

Bericht